Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

I. Welkom

Hartelijk welkom op de website van Zeg het met je handjes. In deze privacyverklaring vertelt Zeg het met je handjes u hoe en waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Ook geven wij uitleg over de bewaartermijn van de gegevens en over beveiligingsmethoden.

II. Verwerkingsverantwoordelijke

Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Zeg het met je handjes
Eeltje Halbertsmastraat 63
8602 AH Sneek

Bij vragen kunt contact opnemen via dit emailadres: info@zeghetmetjehandjes.nl

III. Cookies

Functionele cookies

Vanaf uw bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. In de eerste plaats zijn dat functionele cookies en beperkte analytische cookies, die benodigd zijn om de website goed te laten functioneren en algemene geanonimiseerde bezoekersaantallen bij te houden.

Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts. Om uw privacy volledig te waarborgen hebben wij ervoor gekozen deze Fonts zelf te hosten. Dat betekent dat er geen tussenkomst nodig is van servers op locaties buiten de EU om de content op onze website te lezen.

De grondslag voor deze functionele cookies is legitiem belang.

Analytische cookies

Bij uw bezoek aan de website plaatsen wij daarnaast analytische cookies die de beveiliging van onze website hoog houden en bijvoorbeeld controleren of bezoekers geen bots zijn. Wij verwerken deze gegevens op de grondslag legitiem belang.

Analytische cookies – Google Analytics 4

Verder plaatsen wij analytische cookies door gebruikmaking van Google Analytics. Daarbij worden de volgende (indirecte) persoonsgegevens geregistreerd:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Surfgedrag- en klikgedrag op onze website
 • Type apparaat
 • Type operating system
 • Type browser

Wij hebben een legitiem belang deze (indirecte) persoonsgegevens te verwerken, om te kunnen analyseren waar onze (potentiële) klanten het meest in geïnteresseerd zijn, hoe wij hen hebben bereikt en waar zij zich bevinden, zodat wij gericht verbeteringen in ons aanbod kunnen aanbrengen.

Om uw privacy te beschermen hebben wij Google Analytics ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij werken met de laatste versie (GA4), een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, uw IP-adres (gedeeltelijk) afschermen voor Google, uw gegevens niet delen met Google (ook niet voor advertentiedoeleinden) en de functie voor User-ID’s hebben uitgeschakeld.

Tracking cookies + social media pixels

In onze cookiebanner kunt u verder toestemming geven voor het plaatsen van tracking cookies. Als u geen toestemming geeft, plaatsen wij deze cookies dus niet.

De tracking cookies die wij met uw toestemming plaatsen zijn van  Active Campaign. Active Campaign verzamelt onder andere klikgedrag, interactiegedrag met emails, om op basis daarvan een persoonlijk marketingprofiel van u op te stellen. Active Campaign is gevestigd in de Verenigde Staten en biedt aan Europese gebruikers de New Standard Contractual Clauses die in 2021 door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Daarnaast gebruiken wij Youtube voor onze videocontent, alsmede Google Maps om gemakkelijk te navigeren naar onze locatie.

Verder gebruiken wij met uw toestemming via de cookiebanner zogenaamde social media-pixels. Deze hebben tot doel dat bezoekers onze webpagina’s kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram.

IV. Persoongegevens

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, registreren wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is uw toestemming. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze toestemming kunt u op elk gewenst moment intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een link om u weer uit te schrijven.

(Koop)overeenkomst voor onze producten

Als u één of meer van onze producten koopt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres

Deze persoonsgegevens verwerken wij op de grondslagen wettelijke plicht en uitvoering van een overeenkomst. De naam- en adresgegevens hebben wij nodig om correct te kunnen factureren en voor belastingdoeleinden. Daarnaast natuurlijk om de producten bij u te kunnen leveren.

Overeenkomst voor online cursussen

Als u met ons een overeenkomst sluit voor het volgen van een (online) cursus of opleiding, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres

Deze persoonsgegevens verwerken wij op de grondslagen wettelijke plicht en uitvoering van de overeenkomst. De naam- en adresgegevens hebben wij nodig om correct te kunnen factureren en voor belastingdoeleinden. Het emailadres hebben wij nodig om u toegang te geven tot de online cursus.

Overeenkomst voor privécursussen op locatie

Als u met ons een overeenkomst sluit voor het volgen van een (online) cursus of opleiding, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens verwerken wij op de grondslagen wettelijke plicht en uitvoering van de overeenkomst. De naam- en adresgegevens hebben wij nodig om correct te kunnen factureren en voor belastingdoeleinden. Daarnaast hebben wij een adres nodig om de overeenkomst uit te voeren, aangezien deze op locatie plaatsvindt. Het emailadres en telefoonnummer gebruiken wij om de boeking te bevestigen en om eventuele wensen of wijzigingen met u te bespreken.

V. Bewaartermijnen

Voor de persoonsgegevens die verplicht moeten worden opgenomen in de administratie (zoals naam- en adresgegevens) geldt dat Zeg het met je handjes deze nog 7 jaar na het versturen van de factuur bewaart in de administratie, omdat dit wettelijk verplicht is.

Voor persoonsgegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst geldt dat Zeg het met je handjes deze nog gedurende één jaar na het na einde van de overeenkomst bewaart. Als u een klacht hebt ingediend, waarvan de behandeling langer duurt, bewaart Zeg het met je handjes alle persoonsgegevens tot de klacht volledig is opgelost op grond van legitiem belang.

Voor persoonsgegevens waarvoor de grondslag toestemming geldt, kunt u de toestemming op ieder gewenst moment intrekken. De gegevens zullen dan binnen 4 weken worden verwijderd door Zeg het met je handjes.

VI. Beveiliging

Zeg het met je handjes heeft maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen cybercrime. De website van Zeg het met je handjes maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Daarnaast werkt Zeg het met je handjes met gerenommeerde administratieprogramma’s en clouddiensten.

VII. Subverwerkers

Zeg het met je handjes maakt gebruik van een aantal softwareprogramma’s en andere subverwerkers.

De persoonsgegevens benodigd voor facturering worden opgenomen in het boekhoudprogramma Moneybird. De gegevens worden daar door hen bewaard zolang Zeg het met je handjes gebruik maakt van het programma en worden alleen gebruikt voor de administratie. Moneybird gebruikt uw gegevens dus zelf niet. Als Zeg het met je handjes het boekhoudprogramma niet langer gebruikt, worden de gegevens aan Zeg het met je handjes afgegeven en daarna verwijderd door Moneybird. Datzelfde geldt voor alle opslagservices en clouddiensten die wij gebruiken.

VIII. Inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt altijd het recht op inzage in de persoonsgegevens die Zeg het met je handjes van u verwerkt. Als deze gegevens niet kloppen, mag u deze bovendien aanpassen. Ook kunt u uw toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens intrekken en daarvoor een verzoek indienen om de gegeven te verwijderen. Zeg het met je handjes zal aan dat verzoek voldoen als de grondslag voor de verwerking uw toestemming is (zie hierboven bij grondslagen).

IX. Klacht over privacy

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u die eerst schriftelijk bij Zeg het met je handjes indienen via info@zeghetmetjehandjes.nl Wij streven ernaar binnen 4 weken op uw klacht te reageren.

Bent u het met de reactie niet eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).